علم و دانش
صفحه نخست                 تماس با مدیر                    پست الکترونیک                   RSS                  ATOM
نظرات ()
نوشته شده توسط علم دانش در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1396
حمام عبدالخالق این حمام در ضلع شرقی راستهبازار سنندج قرار دارد تاریخ ساخت آن دقیقا مشخص نیست و احتمالا به دوره قاجاریهتعلق دارد حمام دارای فضاهای مختلفی است كه در بیشتر حمام های استان نیز دیده میشود
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 230 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4
حمام قدیمی سنندج - مصور

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

حمام قدیمی سنندج

حمام عبدالخالق این حمام در ضلع شرقی راستهبازار سنندج قرار دارد . تاریخ ساخت آن دقیقا مشخص نیست و احتمالا به دوره قاجاریهتعلق دارد . حمام دارای فضاهای مختلفی است كه در بیشتر حمام های استان نیز دیده میشود . آب لازم برای این حمام از آب جاری قنات های شهر تامین می شود . ارتفاع سقفاین حمام نسبتا بلند است و ستون های چهارگوش سنگی ، آب نما، حجره ها، رخت كن ،‌ گرمخانه ،‌ خلوتی ها ،‌ سرویس و خزینه آن تابع اسلوب حمام سازی ایرانی در دوره صفویاست . تزیینات معماری این بنا مشخص نیست ، زیرا سطح دیوار آن با سیمان و كاشی جدیداندود شده است ، ولی گفته می شود این حمام دارای تزیینات آهك بری كه در شهر سنندجبسیار رواج داشت ، بود . این بنا با حمام (وكیل الملك )‌ در شهر سنندج قابل مقایسهاست و اكنون در تملك میراث فرهنگی استان كردستان قرار دارد


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ساختار یك غشاء به صورت نمودار Venn مطرح شد و با كمك رشته‌ای از پرانتزهای انتخابی دقیق (با یك جفت پرانتز خارجی) معرفی می‌شود این جفت پرانتزهای خارجی با غشاء خارجی كه «موپست» نامیده میشود، تطبیق دارد هر غشایی بدون داشتن غشایی درونی، غشاء اولیه نامیده می‌شود
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28
حل مساله بار 1-0 چند بعدی توسط سیستم‌های P به همراه ورودی و غشاء فعال

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

حل مساله بار 1-0 چند بعدی توسط سیستم‌های P به همراه ورودی و غشاء فعال:

خلاصه:

سیستم‌های غشایی از نظر زیستی مدل‌های تئوری محاسبه همسو و توزیع شده را فعال می‌كند. در این مقاله الگوریتم غشایی را نشان می‌دهیم تا به كمك آن مساله بار 1-0 چند بعدی را در زمانی خطی توسط سیستم‌های شناسنده P به همراه ورودی غشاهای فعال كه از دو قسمت استفاده می‌كند، حل كند. این الگوریتم را می‌توان اصلاح كرد و از آن برای حل مساله برنامه‌نویسی عدد صحیح 1-0 عمومی استفاده كرد.

مقدمه:

سیستم‌های P، طبقه‌ای از ابزار محاسله همسوی توزیع شده یك نوع بیوشیمی هستند كه در [4] معرفی شد و می‌توان آن را به عنوان معماری محاسبه كلی دانست كه انواع مختلف اشیاء در آن قسمت توسط عملكردهای مختلف پردازش می‌شوند. از این دیدگاه مطرح می‌شود كه پردازش‌های خاصی كه در ساختار پیچیده موجودات زنده صورت می‌گیرد، به صورت محاسباتی درنظر گرفته می‌شوند.

از زمانی كه Gh, Paun آن را مطرح كرد، دانشمندان كامپیوتر و بیولوژیست‌ها این زمینه را با نقطه نظرهای مختلف خود غنی‌سازی كرده‌اند. برای انگیزه و جزئیات توضیحات مربوط به مدل‌های متفاوت سیستم P لطفاً به [6/4] توجه كنید. تقسیم‌بندی غشایی (الهام شده از تقسیمات سلولی گفته شده در بیولوژی)، تنها راهی است كه برای بدست آوردن فضای كاری ---- در زمان خطی بیشتر و بر اساس حل مسائل مشكل (عموماً مسائل تكمیل شده VP) در زمان چند جمله‌ای (اغلب به صورت خطی) بررسی شده است. جزئیات را می‌توان در [4.6.8] ببینید.

اخیراً مسائل كامل PSPACE به این روش مطرح شدند. در گفتگویی غیررسمی، در سیستم‌های P به همراه غشاء فعال می‌توانیم از 6 نوع قانون استفاده كنیم:

1.قوانین بازگشت چندگانه؛

2.قوانین مربوط به حل معرفی اشیاء در غشاءها؛

3.قوانین مربوط به ارسال اشیاء به بیرون از غشاء؛

4.قوانین مربطو به حل غشاء؛

5.قوانین مربوط به تقسیم غشاء اولیه؛

6.قوانین مربوط به تقسیم غشاء ثانویه.

در [10] Perez-Jimenez، مساله قابل راضی كننده‌ای را در زمان خطی با توجه به تعداد متغیرها و شروط فرمول‌گزاره‌ای توسط سیستم تشخیص دهنده P به همراه ورودی و به همراه غشاء فعال 2 قسمتی حل می‌كند. مساله قابل راضی شدن hard NP نیست، چون الگوریتم‌های تقریبی چند جمله‌ای وجود دارد كه آن را حل می‌كند و این نمونه‌ای برای مساله بار 1-0 چند جمله‌ای به حساب نمی‌آید. در این مقاله به حل مساله بار 1-0 چند بعدی توسط سیستم P توجه كردیم.

مساله اصلی تكمیل NP می‌باشد و همچنین مساله بار 1-0 چندبعدی به درجه مساله تكمیل NP بستگی دارد. بنابراین این مساله در زمان چندجمله‌ای توسط سیستم‌های P با ورودی و با غشاء فعال كه از تقسیم 2 استفاده می‌كند، حل خواهد شد. می‌توانیم این نوع محلول را با كمك كاهش مساله بار 1-0 چندبعدی برای مساله راضی شدن بدست آوریم تا آن سیستم P را كه به حل مساله راضی شدن در زمان خطی می‌پردازیم، بكار بریم. همچنان این مساله قابل بحث است كه چگونه می‌توان مساله NP را به مساله تكمیل شده NP دیگر بوسیله سیستم P ساده كرد.

در این مقاله مستقیماً الگوریتم غشایی را برای حل مساله بار 1-0 چندبعدی در زمان خطی توسط سیستم تشخیص دهنده P به همراه ورودی به همراه غشاء فعال كه از تقسیم 2 استفاده می‌كند، ارائه می‌دهیم.در اینجا به طرحی از یك محدوده سیستم P توجه می‌كنیم كه مساله بار 1-0 چندبعدی را حل می‌كند (نه به شكل بررسی رسمی الگورینتم غشایی)‌. همانطور كه در بخش 4 گفته شد، استفاده از این الگوریتم اصلاح شده برای حل مساله برنامه‌نویسی عدد صحیح 1-0 كلی، كار آسانی است.

سیستم‌های P در الگوریتم در [5] تقریباً به طور یكسان به شكلی ساخته می‌شوند كه برای هر نمونه از مساله قابل راضی شدن، یك سیستم P شكل می‌گیرد. در الگوریتم ما مربوط به مساله 0-1 چندبعدی، سیستم‌های P به طور یكسان شكل می‌گیرند. برای همه نمونه‌هایی كه یك اندازه هستند، یك سیستم P طراحی می‌شود.

الگوریتم مربوط به مساله قابل راضی شدن در [5] از سیستم P با قوانین نوع (a)، (f)-(c) استفاده می‌كند و الگوریتم برای مساله راضی شدن در ‍]6] از سیستم‌های P با قوانین نوع (c)-(a) و (e) استفاده می‌كند. در اینجا برای حل مساله بار 1-0 چندبعدی از سیستم‌های P محدوتر استفاده می‌كنیم، یعنی سیستم P به همراه قوانین نوع (a)، (c) و (e).

مساله كلاسیك بار مورد خاصی از مساله بار 1-0 چندبعدی با یك بعد می‌باشد. تقریباٌ می‌توان الگوریتم غشایی را برای حل مساله بار كلاسیك [7]درنظر بگیریم. الگوریتم جدید ما نسبت به الگوریتم در [7] مراحل محاسبه كمتری دارد، بویژه در الگوریتم در [7]. 2n+1 مرحله برای مطرح كردن همه assignment متغیرها استفاده می‌شود، حال آنكه در الگوریتم جدید ما، n+1 مرحله برای تولید كردن همه assignment متغیرها استفاده می‌شود. در اینجا n تعداد متغیرهاست. در این مفهوم، الگوریتم ما، اصلاح الگوریتم [7] می‌باشد.

این مقاله به صورت زیر طبقه‌بندی شده است:

در بخش 2، مفهوم سیستم P سازمان دهنده معرفی می‌شود كه مدل محاسبه‌ای برای حل مساله بار 1-0 چندبعدی بوده و آن را در محاسبه با غشاءها درجه پیچیدگی چندجمله‌ای می‌نامند.

در بخش 3، برای حل مساله بار 1-0 چندبعدی به كمك سیستم‌های P سازمان دهنده با غشاءهای فعال 2 قسمتی، الگوریتم غشایی ارائه می‌دهد.

در بخش 4، بحث ارائه شده است.

2. سیستم P:

با توجه به [5] با معرفی سیستم P با غشاءهای فعال شروع می‌كنیم كه در این قسمت جزئیات بیشتری وجود دارد.

ساختار یك غشاء به صورت نمودار Venn مطرح شد و با كمك رشته‌ای از پرانتزهای انتخابی دقیق (با یك جفت پرانتز خارجی) معرفی می‌شود. این جفت پرانتزهای خارجی با غشاء خارجی كه «موپست» نامیده میشود، تطبیق دارد. هر غشایی بدون داشتن غشایی درونی، غشاء اولیه نامیده می‌شود. به عنوان مثال، ساختار درون همه غشاءها شماره‌گذاری شده است.در اینجا ما از عدد 1 تا 8 استفاده كرده‌ایم. عدد غشاءها، درجه ساختار غشاء را نشان می‌دهد، در حالی كه بلندترین درخت مربوط به روش معمول با ساختار، عمق آن می‌باشد. در نمونه بالا ساختار غشایی با درجه 8 و عمق 4 داریم.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط علم دانش در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1396
سیستم‌های غشایی از نظر زیستی مدل‌های تئوری محاسبه همسو و توزیع شده را فعال می‌كند در این مقاله الگوریتم غشایی را نشان می‌دهیم تا به كمك آن مساله بار 10 چند بعدی را در زمانی خطی توسط سیستم‌های شناسنده P به همراه ورودی غشاهای فعال كه از دو قسمت استفاده می‌كند، حل كند این الگوریتم را می‌توان اصلاح كرد و از آن برای حل مساله برنامه‌نویسی عدد صحیح 10 عم
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 106 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28
حل مساله بار 1-0 چند بعدی توسط سیستم‌های P

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

حل مساله بار 1-0 چند بعدی توسط سیستم‌های P به همراه ورودی و غشاء فعال:

خلاصه:

سیستم‌های غشایی از نظر زیستی مدل‌های تئوری محاسبه همسو و توزیع شده را فعال می‌كند. در این مقاله الگوریتم غشایی را نشان می‌دهیم تا به كمك آن مساله بار 1-0 چند بعدی را در زمانی خطی توسط سیستم‌های شناسنده P به همراه ورودی غشاهای فعال كه از دو قسمت استفاده می‌كند، حل كند. این الگوریتم را می‌توان اصلاح كرد و از آن برای حل مساله برنامه‌نویسی عدد صحیح 1-0 عمومی استفاده كرد.

مقدمه:

سیستم‌های P، طبقه‌ای از ابزار محاسله همسوی توزیع شده یك نوع بیوشیمی هستند كه در [4] معرفی شد و می‌توان آن را به عنوان معماری محاسبه كلی دانست كه انواع مختلف اشیاء در آن قسمت توسط عملكردهای مختلف پردازش می‌شوند. از این دیدگاه مطرح می‌شود كه پردازش‌های خاصی كه در ساختار پیچیده موجودات زنده صورت می‌گیرد، به صورت محاسباتی درنظر گرفته می‌شوند.

از زمانی كه Gh, Paunآن را مطرح كرد، دانشمندان كامپیوتر و بیولوژیست‌ها این زمینه را با نقطه نظرهای مختلف خود غنی‌سازی كرده‌اند. برای انگیزه و جزئیات توضیحات مربوط به مدل‌های متفاوت سیستم P لطفاً به [6/4] توجه كنید. تقسیم‌بندی غشایی (الهام شده از تقسیمات سلولی گفته شده در بیولوژی)، تنها راهی است كه برای بدست آوردن فضای كاری ---- در زمان خطی بیشتر و بر اساس حل مسائل مشكل (عموماً مسائل تكمیل شده VP) در زمان چند جمله‌ای (اغلب به صورت خطی) بررسی شده است. جزئیات را می‌توان در [4.6.8] ببینید.

اخیراً مسائل كامل PSPACE به این روش مطرح شدند. در گفتگویی غیررسمی، در سیستم‌های P به همراه غشاء فعال می‌توانیم از 6 نوع قانون استفاده كنیم:

1.قوانین بازگشت چندگانه؛

2.قوانین مربوط به حل معرفی اشیاء در غشاءها؛

3.قوانین مربوط به ارسال اشیاء به بیرون از غشاء؛

4.قوانین مربطو به حل غشاء؛

5.قوانین مربوط به تقسیم غشاء اولیه؛

6.قوانین مربوط به تقسیم غشاء ثانویه.

در [10] Perez-Jimenez، مساله قابل راضی كننده‌ای را در زمان خطی با توجه به تعداد متغیرها و شروط فرمول‌گزاره‌ای توسط سیستم تشخیص دهنده P به همراه ورودی و به همراه غشاء فعال 2 قسمتی حل می‌كند. مساله قابل راضی شدن hard NP نیست، چون الگوریتم‌های تقریبی چند جمله‌ای وجود دارد كه آن را حل می‌كند و این نمونه‌ای برای مساله بار 1-0 چند جمله‌ای به حساب نمی‌آید. در این مقاله به حل مساله بار 1-0 چند بعدی توسط سیستم P توجه كردیم.

مساله اصلی تكمیل NP می‌باشد و همچنین مساله بار 1-0 چندبعدی به درجه مساله تكمیل NP بستگی دارد. بنابراین این مساله در زمان چندجمله‌ای توسط سیستم‌های P با ورودی و با غشاء فعال كه از تقسیم 2 استفاده می‌كند، حل خواهد شد. می‌توانیم این نوع محلول را با كمك كاهش مساله بار 1-0 چندبعدی برای مساله راضی شدن بدست آوریم تا آن سیستم P را كه به حل مساله راضی شدن در زمان خطی می‌پردازیم، بكار بریم. همچنان این مساله قابل بحث است كه چگونه می‌توان مساله NP را به مساله تكمیل شده NP دیگر بوسیله سیستم P ساده كرد.

در این مقاله مستقیماً الگوریتم غشایی را برای حل مساله بار 1-0 چندبعدی در زمان خطی توسط سیستم تشخیص دهنده P به همراه ورودی به همراه غشاء فعال كه از تقسیم 2 استفاده می‌كند، ارائه می‌دهیم.در اینجا به طرحی از یك محدوده سیستم P توجه می‌كنیم كه مساله بار 1-0 چندبعدی را حل می‌كند (نه به شكل بررسی رسمی الگورینتم غشایی)‌. همانطور كه در بخش 4 گفته شد، استفاده از این الگوریتم اصلاح شده برای حل مساله برنامه‌نویسی عدد صحیح 1-0 كلی، كار آسانی است.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط علم دانش در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1396
ایمنی از حریق در ساختمان به كمك تحقیق، طراحی و مدیریت می گردد دامنه مطالعاتی آن بسیار وسیع و شامل علوم مختلف و رشته های گوناگون است علاوه بر علوم فنی و تجربی در صنعت و ساختمان، از علوم اداری، روان شناسی، جامعه شناسی و دانشهای مشابه نیز استفاده می شود كه هر یك به نحوی و اندازه ای در آن سهیم هستند برای دستیابی به ایمنی از حریق از سه راه می توان اقدا
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45
پژوهش حریق در ساختمان

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

- ایمنی از حریق در ساختمان

1-1. كلیات

ایمنی از حریق در ساختمان به كمك تحقیق، طراحی و مدیریت می گردد. دامنه مطالعاتی آن بسیار وسیع و شامل علوم مختلف و رشته های گوناگون است. علاوه بر علوم فنی و تجربی در صنعت و ساختمان، از علوم اداری، روان شناسی، جامعه شناسی و دانشهای مشابه نیز استفاده می شود كه هر یك به نحوی و اندازه ای در آن سهیم هستند. برای دستیابی به ایمنی از حریق از سه راه می توان اقدام كرد.

- شناخت علل به وجود آمدن حریق و كوشش برای جلوگیری از بروز آن.

- شناسایی دلایل رشد و گسترش حریق و كوشش برای مصون و محفوظ ماندن در مقابل آن.

- یادگیری اداره كردن حریق و كوشش برای كنترل و خاموش نمودن آتش سوزی.

در عمل، با علم و آگاهی به اینكه حریقها چگونه بروز می كنند، چطور گسترش می یابند و به چه نحو می توان آنها را كنترل و خاموش نمود. از طریق انجام برنامه هایی جداگانه برای فراهم نمودن ایمنی اقدام می شود.

الف) تدوین و اجرای استاندارد ها و آیین نامه های پیشگیری از بروز حریق این گروه برنامه ریزیها شامل تمام ملزومات و اقداماتی است كه به نحوی موجبات آتش سوزی و بروز حریق را از میان بردارند. فعالیتهایی مانند كوششهای تحقیقاتی و تعلیماتی پیرامون مسائل جگوناگون آتش گیری و آتش سوزی، تهیه و تنظیم و آموزش توصیه ها و پیشگیرها، توسعه روشهای اداری و خدمات اداری و خدمات ایمنی و به طور كلی تمام اقداماتی كه در مجموع به خاطر روبه رو نشدن با آتش سوزی به كار می روند، از این زمره اند. این گروه فعالیتها معمولاً در مراكزی مانند دانشگاهها آزمایشگاههای آتش و حریق شناسی، سازمانهای پژوهشهای علمی و صنعتی، موسسه های تحقیقاتی و تهیه استاندارد و گاهی شركتهای بیمه آتش سوزی انجام می گیرد. این اقدامات همگی زیز عنوان ممانعت از حریق نام برده می شوند.

ب) تدوین و اجرای استانداردها و آیین ناممه های ساختمانی محافظت در برابر حریق به طور كلی، این كوششها به منظور فراهم نمودن شرایطی از پیش بررسی، تدارك و طرح می شوند تا در صورت وقوع حریق، تلفات و زیانهای جانی و مالی ناشی از آتش سوزی به كمترین مقدار برسد. این طرز عمل كه در حقیقت نوعی مواجه شدن با حریق به شكل ساكن و غیر عامل است، در جهت محافظت مواجه شونده ها ( اعم از انسان، ساختمان و غیره) و همچنین كنترل و جلوگیری از رشد، گسترش و ادامه آتش سوزی به كار گرفته می شود. این دور اندیشیها در قلمرو و موضوع فعالیت موسسه های تحقیقاتی ممانعت از حریق نیست و بیشتر در حوزه فعالیت سازمانهایی است كه بر صنعت ساختمان و ساخت نظارت دارند. اصطلاح محافظت در برابر حریق[1] در اینجا مترادف با افزایش ایمنی، قابلیت، استعداد، تأثیر پذیری و مقدار مقاومت مواجه شونده در برابر آتش سوزی و گسترش حریق به كار می رود.

پ) ایجاد سازمانهای آتش نشانی و توسعه تدابیر و تعلیمات اطفای حریق، این گروه برنامه ها مواقعی به كار گرفته می شوند كه حریق وقوع یافته است و ناچار باید به طور فعال و عامل با آن مبارزه كرد. در واقع، آخرین تلاشهایی هستند كه به امید حفظ ایمنی می توان به آنها متوسل شد. هزینه به كارگیری این كوششها نسبتاً زیاد است اما در مواردی كه آگاهی دانش و فرهنگ ممانعت و محافظت برای دستیابی به ایمنی كفایت نمی كند ضمن از دست رفتن بخشی از ایمنی[2] الزماً باید در این مسیر گام برداشت. روشن است كه تنها با تشكیل گروههای آتش نشان و تدارك دستگاهها و وسایل مبارزه با حریق نمی توان به ایمنی مطلوب دست یافت و لزوماً باید در ایجاد و توسعه فنون مبارزه با حریق و تنظیم و تعلیم عملیات و تدابیر آتش نشانی نیز همت گماشت.

از دیدگاه نظری، كوشش به هر یك از سه طریقی كه ذكر شد باید به دستیابی كامل ایمنی منجر شود ولی در عمل برای رسیدن به ایمنی، همواره از تمام روشها به طور جمعی و هماهنگ كمك گرفته می شود الیته میان فعالیتهای ایمنی از آتش سوزی نمی توان حد و مرز كاملاً مشخصی و دقیقی ترسیم كرد و هر چند كه مشخصات و ملزومات هر یك از این فعالیتها با دیگری تفاوتهایی مخصوص دارد، معمولاً برای برنامه ریزی اقدامات یك گروه لازم می شود كه استاندارد ها و خواسته های گروه دیگر نیز مد نظر قرار گیرد.

لازم است توضیح داده شود كه بسیاری از كوششها حالتی مشترك داشته و می توان آنها را جزء همه گروهها منظور نمود. تأمین شبكه آبرسانی شهری برای عملیات اطفای حریق، آموزش همگانی و بالا بردن فرهنگ عمومی در مورد آتش سوزی و آتش نشانی، تدارك وسایل خودكار خاموش كننده و جلوگیری از حریق در ساختمانها ( شبكه آبفشانهای خودكار) و مانند آن از این گونه كوششها هستند. در این گزارش، اصولاً فقط جنبه های مخلتف محافظت در برابر حریق(بند ب) برای ساختمان مورد بحث قرار گرفته است و از كوششهای ممانعت از حریق و تدابیر و ملزومات مبارزه با حریق ( بندهای الف و پ) صحبتی به میان نمی آید.

1-2- اهمیت و ارزش آیین نامه های محافظت در برابر حریق

با اینكه تدوین آیین نامه های محافظت در برابر حریق و تشویق برای رعایت و به كار بردن دستورها و توصیه های مندرج در آنها، از دیدگاه ایمنی همگانی برای یك جامعه اهمیتی مخصوص دارد و نیز با اینكه برقراری این گونه ضوابط و معیارها برای جلوگیری از گسترش آتش سوزیها و تلفات و ضایعات انسانی و از دست رفتنهای بی دلیل سرمایه و ثروت كمك موثری به شمار می آید. باز هم در بسیاری از كشورها در مقایسه با دیگر ضوابط ساختمای، به این گروه از مقررات آن طور كه باید اهمیت داده نمی شود. این سهل انگاری چه به خاطر عدم توجه فرهنگ عمومی باشد یا به خاطر ضعف خود آیین نامه ها كه دلیل آن در زیر ذكر می شود، به هر حال برای آن – با توجه به خساراتی كه آتش به طور مداوم و به زور به جان و مال افراد جامعه وارد می كند - هیچ عذر موجهی وجود ندارد.

دلیل اصلی ناتوان و ضعیف بودن آیین نامه های محافظت در برابر حریق این است كه نظریه ها و دیدگاههای مردم در زمینه تهیه و تنظیم این گونه مقررات، مبهم و نامعلوم می باشد. نداشتن آگاهی به رفتار آتش و ویژگیهای ساختمانی از یك سو، و گوناگونی و مغایرت فاحش حریقها با هم از سوی دیگر، باعث می شود تا هر كس در مورد احتمال وقوع حریق و چگونگی پیش بینیهای مورد نیاز در ساختمان به طور متفاوتی اظهار نظر و داوری كند سلیقه و عقیده مالك طراح، سازنده، بازرش و مسئول ساختمان و دیگران ممكن است هر كدام از آنچه یك متخصص حفاظت از حریق یا یك آیین نامه نویس معتقد است. متفاوت و دیگرگونه باشد، معمولاً مردم به زیبایی و شكل ظاهری ساختمان، مقدار استفاده، جنبه های اقتصادی، بیشترین بهره برداری با كمترین هزینه و مسائلی از این دسته توجه دارند.

برای اینكه مشكل آتش سوزی و دلایل بی اعتنایی به مقررات مربوط به آن بهتر درك شود، آن را با مشكل وزن و جاذبه در ساختمان مقایسه می كنیم. حریق و جاذبه، هر یك به طور مستقیم ولی به نحوی متفاوت، در انهدام بنا و ایجاد تلفات و خسارات دخالت دارند.


[1] - در این گزارش به این گروه از كوششها اصطلاحاً اقدامات حفاظت از حریق هم گفته شده است، واژه انگلیسی آن كه fire protection است، اغلب به معنی عام و به جای ایمنی از حریق safety from fire نیز به كار می رود.

[2] - در مورد ایمنی، نگاه كنید به فصل 9


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط علم دانش در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1396
چگونه به موضوع نما در معماریبیندیشیم؟ نما در لغت نامه دهخدا به معنای صورت ظاهری هر چیزی، آنچه كهدر معرض دید و برابرچشم است، آنچه از بیرون سوی دیده می شود، منظرهخارجی بنا و عمارت،‌ قسمت خارجی ساختمان ونماسازی، فن روسازی ساختمان وساختن نمای عمارت است
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 95 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18
چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

چگونه به موضوع نما در معماریبیندیشیم؟
نما در لغت نامه دهخدا به معنای صورت ظاهری هر چیزی، آنچه كهدر معرض دید و برابرچشم است، آنچه از بیرون سوی دیده می شود، منظرهخارجی بنا و عمارت،‌ قسمت خارجی ساختمان ونماسازی، فن روسازی ساختمان وساختن نمای عمارت است.
در سال‌های اخیر پس از مطرح شدن دوباره اهمیتفضاهای عمومی و ارزش زندگی شهری، نما اهمیتدوباره ای یافته است. نما درعمل درون ساختمان را از بیرون و فضای خصوصی را از فضای عمومیجدامی كند. نما حاكی از موقعیت فرهنگی سازندگان ساختمان است و نشانگر میزان نظم طرحساختمان،امكانات و ذوق تزیین و خانه آرایی طراح و مالك است. یك نما به مثابه معرفیوضعیت ساكنان ساختماندر بین عموم است. نما در واقع صورت ساختمان وبهترین بیان حالتی است كه فرد طراح یا مالك ازخود در برابر بیرون دارد. نماهای داخل ساختمان بیشتر جنبه خصوصی دارند، لیكن نماهایی كه بهسمتكوچه و بافت شهر باز می‌شوند، جنبه عمومی تر دارند.
بنابراین وجوه پشت و جلوی ساختمان از یك طرف دارای نمود اجتماعی و از طرفدیگر نمود مشخصساكنان خود است بنابراین نمای هر ساختمان باید همبا فضای عمومی همبستگی داشته باشد و هم بتواندحجم داخلی ساختمان را بیاننماید.
نمای هر ساختمان موثر در مجموعه شهری است كه در آنحضور دارد و این تاثیر را در بدنه خیابان‌هایا میدان‌ها كه در آن قرارگرفته است می گذارد. اگر به نمای ساختمان واحدی، بدون در نظر گرفتننمایدیگر ساختمانها فكر شود، همگونی نمای شهری در كلیت از بینمی‌رود.
تناقض بین جنبه شهری و بیان فردی نما در صورتیمی‌تواند از بین رود كه ساختمان جزیی از شهر درنظر گرفته شود و ارتباطات آنبا محیط اطراف چند جانبه باشد. نمای رو به كوچه و خیابان باید تابععوامل همبستگی بین نماهای اطراف باشد. اما در عین حال بر اساس تركیبی ازاجزا مختلف بر حسبعملكرد، ابعاد و مصالحشان شخصیت خاص خود را دارد.
نما در واقع یك سطح صاف و تخت نیست بلكه آن سطح انتقالی بین فضای داخل وخارج است كه باعقب نشستگی و پیش آمدگی، تراس و غیره با فضای داخل مسكنارتباط پیدا می‌كند.
برای اینكه نمای ساختمان حریم خصوصی ساكنان خودرا حفظ كند باید نسبت به خیابان بسته‌تر ومحفوظترباشد.
نمای ساختمان باید به‌دنبال خلق یك كلیت هماهنگبه‌وسیله تناسب خوب پنجره ها، بازشوهای در،سایبان و محدوده سقف‌ها،‌ سازهعمودی و افقی، مصالح، رنگ، عناصر تزیینی و... باشد. پنجره‌هاهمواره با دیگر عناصر دیوار، ‌سطوح باز و بسته، تیره وروشن، صاف و ناهمواررا بوجود می آورند.
به علت تكرار دوره ای پنجره ها، در ساختمان‌هایچند طبقه، نظم كاملی به چشم می‌خورد. اما گاه به‌علتافزایش نور در طبقات بالاتركاهش داده می‌شود و این نظم آهنگ خود را از دستمی‌دهد.
جداسازی عناصر افقی و عمودی تاثیر كلی در نمادارد. تناسبات عناصر ساختمان لازم است با كل ابعادساختمان مطابقت داشته باشد. برای مثال در ساختمان‌های كوتاه عریض، ابعاد عرضی غالب خواهدبود.
در ساختمان‌های بلند عناصر باریك برتری خود رانشانمی‌دهند. در و پنجره و نعل درگاه‌ها تاثیر خاصیدر نما می‌گذارند. ناودان‌ها،سایه بانها، پیش آمدگی‌های سقف و بالكن‌ها ایجاد سایه های خاصی برروینما می‌كنند.
تفاوت سطح ها باید در نما مشخص باشد. برای مثالبین طبقه همكف، سایر طبقات و طبقه انتهایی بایدیك تفاوت اساسی وجود داشتهباشد. تركیب كلی نما در واقع نظم در این تفاوت‌ها است.
عناصر اصلی نما مثل پنجره، در، سطوح و محدوده پایانی سقف و غیره در شكل،رنگ، و مصالحشانبا یكدیگر اختلاف دارند. این عناصر معناهایمتفاوتی دارند. مثلا نمی‌توان بالا و پایین پنجره و در را باهمهم‌ردیف كرد. اگر ارتفاع این بازشوها یكسان نباشد می توان از ضرایب مشترك و یارنگهای یكساناستفاده نمود. نسبت‌های هندسی نقش تعیین كننده ایدر هماهنگ سازی ظاهر نما دارند. می‌توان پنجره هارا در گروه‌های كوچكتر تركیبشده كه شكل مشخصی را ایجاد می‌كنند دسته بندی كرد. نماها می توانند ازنظر مصالح نیز با یكدیگر متفاوتباشند.
مصالح نما در رنگ، شكل، زبری و خشنی نما تاثیر میگذارد. مصالح بومی نشان می‌دهد كه نما مربوطبه چه منطقه ایاست.
تركیب پنجره ها، ایوان‌ها، درها و به‌طور كلیبازشوها، همچنین بافت و جنس نما و كمپوزسیون آن در هرعصر متفاوت است و در عین حالدر یك تداوم شهری تغییر می‌كند. طراح می‌تواند نما را به عالیترینحدتركیب معماری برساند و یا آنرا تا حد یك سطح بدون طراحی و فكر رها كند.
در اعصار مختلف بازشوها به شكل مشابهی در سطح نما قرار می‌گیرند و تنوع درقرار گیری آنها تابععوامل داخلی چون بزرگی ساختمان، عریض بودن آن و یاعوامل اقلیمی چون جهت قرارگیری و محلقرارگیری است. در پهنای دیوار نما تعبیه پنجره دوجداره، آفتاب‌شكن، سایبان و ... نقش تنظیم كنندهشرایط آب و هوایی فضاهای داخلیرا خواهد داشت.
در دیوارهای باریك معاصر این عمل با جلو و عقبآمدن ساختمان انجام می‌شود. یكی از عوامل ضروریدرهویت نما تعیین محدوده نمااست. نمایی می تواند در طرح خود موفق باشد كه به این سوال‌ها پاسخگوید.
محدوده عمودی جانبی ساختمان كجاست؟ خط پایانی افقیساختمانی چگونه است و مرز ساختمان درآسمان به چه شكل است؟ انتهای ساختمان چگونه بهپایان می‌رسد؟ گوشه‌های ساختمان چه وضعیدارد؟ اگر ساختمان همسایه ایدارد ارتباط نمای ساختمان فعلی با نمای همسایه چگونه بهپایانمی رسد؟ گوشه های ساختمان چه وضعی دارد؟ اگر ساختمان همسایهدارد ارتباط نمای همسایه چگونه است و اگر در فضا قطع می شود این ارتباط چگونهاست.
محدوده های افقی ساختمان عبارتند از نقطه اتصال بهآسمان ( محدوده پایانی ساختمان) نقطه اتصالبه زمین (محل نشستن ساختمان برزمین) و پوشش ساختمان مثل بام و شیروانی. محدوده پایانیساختمانباید معنای اتمام ساختمان را با خود داشته باشد و طبقه همكف ساختمان را باخود داشته باشد و طبقههمكف ساختمان باید مفهوم نشستن ساختمان بر زمین رابرساند. طبقه همكف باید در محدوده قد افرادكشش لازم را بر عابر پیاده وبیننده ایجاد كند.
كنج یا گوشه نما در واقع محل برخورد دو نمای عمودبر هم است. كنج می‌تواند حالت عمود 90 درجه،نیم دایره یا سه وجهی را داشتهباشد و هر كدام می تواند تاثیرات متفاوتی را در نما بگذارد. در یكمیدانیا چهارراه هماهنگی كنجهای ساختمان هایی كه در چهار طرف آن قرار گرفته استمی تواند در نمایشهری تاثیر زیبایی داشته باشد.

نما


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط علم دانش در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1396
چالش های مدیریت منابع خاک به عنوان سرمایه ملی، با تأکید بر راهکارهای پیشگیری از اتلاف آن
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10
چالشهای مدریتی خاک

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

چالش های مدیریت منابع خاک به عنوان سرمایه ملی، با تأکید بر راهکارهای پیشگیری از اتلاف آن

چکیده

خاک به عنوان منبع طبیعی تجدید ناپذیر، سرمایه ملی و بستر حیات در معرض تخریب بسیاری قرار گرفته است. سرعت رشد جمعیت جهان با نسبت 8/1 درصد در هرسال و متعاقب آن ناآگاهی و عدم مدیریت مناسب با توجه به توزیع نامتعادل منابع خاک در کره زمین، تلاش انسان به منظور دستیابی به انواع مواد غذائی و محصولات کشاورزی، محدودیت موجود در منابع خاک و سرانه زمین و… این تخریب و هدر رفت را تشدید نموده است. در کل دنیا، 562 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و 685 میلیون هکتار از زمین های مرتعی تحت تخریب شدید خاک قرار دارند. 75 درصد هدررفت خاک در جهان بر اثر فرسایش آبی، 83 درصد بر اثر فرسایش بادی، 90 درصد تخریب شیمیائی و 60 درصد تخریب فیزیکی بوده که بیشترین تخریب خاک در کشورهای در حال توسعه می باشد. آلودگی خاک ناشی از دفن زائدات شهری – صنعتی، شور شدن خاک بر اثر مصرف نامعقول کود ها، شخم های نامناسب زراعی، از دست رفتن جنگل ها و پوشش های گیاهی، نامناسب بودن سیستم های آبیاری و… از عوامل عمده تخریب خاک به شمار می روند. بیابان زائی در زمین های خشک و نیمه خشک که کشورمان نیز جزو آن ها محسوب می شود به وقوع می پیوندد و یکی از پیامدهای هدر رفت خاک به شمار می رود. ایران یکی از هفت کشور آسیائی است که بیشترین میزان هدررفت خاک را دارد. 20 درصد کاهش قابلیت تولید محصول نیز یکی دیگر از پیامدهای اتلاف منابع خاک در کشور به شمار می آید.

در راستای دستیابی به مدیریت پایدار منابع خاک و جلوگیری از اتلاف آن دو استراتژی عمده وجود دارد: 1- احیاء خاک ها و اکوسیستم های تخریب شده 2- بکارگیری تکنولوژی های کشاورزی سازگار و بهسازی آن ها. به منظور نیل به این استراتژی ها برخی راهکارهای عملی عبارتند از: الف- جنگل کاری و مدیریت پوشش های گیاهی ب- احیاء خاک های شور، فاقد مواد مغذی و آلوده ج- توسعه روش ها و سیستم های مناسب شخم مثل شخم حفاظتی، بکار گیری مالچ ها و دیگر بقایای گیاهی د- مدیریت تلفیقی کود ها, مواد مغذی و استفاده معقولانه از آن ها ذ- استفاده از روش های مناسب حفاظت آب شامل آبیاری قطره ای، نیمه آبی، بازیابی آب و مدیریت سفره آب زیر زمینی ر- بهبود سیستم های زراعی/ تولیدی و ….

مقدمه

جمعیت جهان از 6 بیلیون نفر در سال 1998 با نسبت 8/1 درصد در هر سال رو به افزایش است و انتظار می رود در سال 2025 به 8 بیلیون ودر سال 2050 به4/9 بیلیون برسد (Ahlander, 1994). بیشترین رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. میزان نیاز جهانی به غذا در طول سال های 2030-1990 دو برابر شده و انتظار می رود در کشورهای جهان سوم حدود 5/2 تا 3 برابر افزایش یابد (Dailey et al., 1998). با وجود این چالش ها جامعه بشری به منظور تامین غذا، چرخه های زائدات، تامین آب و... به خاک نیازمند است که بستر حیات شمرده شده و تعادلی پویا با هیدروسفر، اتمسفر و لیتوسفر دارد. فعالیت های ناپایدار انسانی بر اثر ناآگاهی یا آگاهی نادرست می تواند به تخریب شدید خاک و هدررفت این منبع ملی منتهی شود. بدین منظور ارزیابی دقیق منابع خاک با توجه به قابلیت آن و تهدید فشارهای طبیعی و انسانی بسیار حائز اهمیت است که در اثر عدم توجه، کاهش کیفیت آب، تولید و خروج گازهای گلخانه ای به اتمسفر و گرم شدن جهانی هوا، فقر، سوء تغذیه، گرسنگی و مشکلات اقتصادی از پیامدهای آن است. علیرغم آن، مدیریت پایدار منابع خاک به عنوان سرمایه ملی اغلب با محدودیت های بسیاری روبروست و ساختارهای مدیریتی مورد نیاز بدین منظور به مقدار کم توسعه یافته اند. هدف این مقاله، توصیف منابع خاک به عنوان سرمایه ملی و ارزشیابی اهمیت و شدت اتلاف این منابع و عوامل تهدیدکننده آن و در نهایت ارائه راهکارهائی به منظور پیشگیری از اتلاف منابع خاک می باشد.

در نتیجه افزایش سریع جمعیت و محدودیت منابع خاک، سرانه زمین در کشورهای در حال توسعه به سرعت کاهش یافته است (جدول 1).


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط علم دانش در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1396
امروزه در اكثر نقاط دنیا ساخت و ساز ساختمان با روشهای گوناگون انجام می شود به ویژه در ساختمانهای كم طبقه استفاده از مصالحی غیر از فولاد و بتن بسیار رایج شده كه این امر به دلایل مختلفی از جملهصرفه جویی اقتصادی در هزینه و همچنین در منابع،سبك سازی ساختمان به خاطر مقاومت در برابر زلزله،صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی،استفاده راحت تر و مزایای بیشتر
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 87 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 78
چالشهای مسكن و تراكم ساختمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

فهرست مطالب

عنوانصفحه

مقدمه ........................... 1

تأثیر پوزولانها بر دوام بتن ......... 4

بررسیعملكرد سازه های پیش ساخته بتنی 7

بررسی شمع و جك ................... 8

علل خرابی ساختمانهای پیش ساخته ... 12

سیستم ساختمانی ترمومور........... 13

سیستم ساختمانی (LCH).............. 13

سیستم ساختمانهای مولادی ........... 14

گزارشی از كارگاه كرج ............ 15

فونداسیون ....................... 16

ستونها ........................... 16

تیرها ............................ 18

راه پله ......................... 18

بادبندها و دستك ها .............. 18

دیوار............................ 19

سقف ............................ 19

اتصالات .......................... 19

معماری .......................... 20

موقعیت محلی ...................... 20

نكات ............................ 21

واكنش قلیایی سنگدانها ............ 22

جدول 1-1 اثرات انبساط ناشی از ASR بر خواص بتن 29

واكنشهای قلیایی دانه ها ......... 34

فعالیت های گروه پیمان و رسیدگی .. 41

صنعت ساختمان .................... 43

مسكن اجتماعی .................... 44

مسكن استیجاری ................... 45

بخش خصوصی در احداث مسكن استیجاری . 50

مقدمه :

امروزه در اكثر نقاط دنیا ساخت و ساز ساختمان با روشهای گوناگون انجام می شود به ویژه در ساختمانهای كم طبقه استفاده از مصالحی غیر از فولاد و بتن بسیار رایج شده كه این امر به دلایل مختلفی از جمله:صرفه جویی اقتصادی در هزینه و همچنین در منابع،سبك سازی ساختمان به خاطر مقاومت در برابر زلزله،صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی،استفاده راحت تر و مزایای بیشتر برای كاربر و …

در این جزوه به مقالات ارائه شده در سمینارهایی كه در سالهای 80-81 برگزار شده و بیشتر به مسائل مطرح شده در مربوط است،اشاره ای خواهد شد.

در ابتدا نگاهی به متاوای با عنوان چالشهای مسكن و تراكم ساختمانی از مهندس مسعود معتمدی می اندازیم . «توسعه را فرایندی متعادل و پیوسته تعریف كرده اند كه نیازمند دگرگونیهای ساختاری در مقاطع زمانی میان مدت و بلند مدت است.چنین فرایندی با رشدی پایدار مترادف است و هر نوع حركت مقطعی و پرشتاب ضد توسعه محسوب می شود و زمینه ای برای برقراری ركودهای بعدی فراهم می كند«در واقع جمله فوق هدف نویسنده را از ارائه مقاله بیان می كند:رشد پرشتاب در بخش مسكن در سالهای اخیر در كشور تك محصولی مثل ایران كه اغلب بخشهای تولیدی آن به دلیل نبود زیر ساختهای لازم برای سرمایه گذاری بی رونق می باشند می توانند سبب بی ثباتی و ناپایداری، نوعی وازدگی،كم كاری و بیماری هلندی (منظور مسائل ناشی از فراوانی بیش از حد ارز یا هر منبع دیگر در یك جامعه یا به بیان دیگر عرضة مازاد بر تقاضا است)شود – در كشور ما شتاب در سالهای 60-1359و 75-1374 و 80 – 1378 و ركود در سالهای 69-1367 و 77-1376 پیش آمده اند.

در ادامه مقاله رونق یافتن در سالهای 80-1378 مورد بررسی قرار گرفته:

طی سالهای 80-1378 بخش مسكن از رشدی 15 درصدی در سطح ملی برخوردار بوده كه در مقایسه با رشد 2 تا 3 درصدی خانوارها در سطح ملی،طبعاً رشد بالایی است.دلیل این امر را می توان در رونق یافتن هر چه بیشتر فروش تراكم مازاد ساختمانی دانست.

همچنین سرمایه گذاری بیش از حد نیاز در تهران و تولید كمتر از تقاضای بازار در مناطق میان درآمد و كم درآمد مثل استان لرستان شده نیز نمی توان مفید باشد.

در ادامه مقاله انتقاد از نبود حمایت از انبوه سازی و صاحبان املاك و كم اهمیت بودن تراكم و جمعبندی و پیشنهادات مطرح شده است.

مقالة بتن سبك و عایق بتا استایرین از خانم میترا پورمهر به معرفی نوعی بتن سبك به نام بتااستایرین پرداخته است:

بهره گیری از بتن سبك دارای مزایای فنی و اقتصادی زیاد و هم دارای محدودیتهای مهمی مثل پایین بودن مقاومت های برشی و كششی و …، عدم درگیری مناسب مفتول‌ها و مانند آن در بتن،جمع شدگی زیاد و…می باشد.بطور كلی بتااستایرین گونه‌ای خاص از بتن های EPS‌محسوب می شود.

در بتن نوع EPS ، گرانولها یا خرده های دامنه بندی شده و بسیار سبك پلی استایرین (به نام یونولیت)در ملات بتن با روشهایی خاص در حالت نوعی اموسیون و شناور نگه داشته شده اند – به این ترتیب می توان به بتن های سبك و عایق (با وزن حجمی خشك برابر یا كمتر از 800 )دست یافت.این گروه از بتن ها در جهان شناخته شده اند و به ویژه در كشورهای پیشرفته صنعتی موارد مصرف متعددی دارند. در منابع معتبر و بین المللی مانند ACI523‌نیز بتن های سبك حاوی پلی استارین معرفی شده‌اند.

بتن بتااستایرین با توجه به برخی شیوه های ابداعی،در داخل كشور بدون وابستگی به خارج قابل ساخت می باشد.بهره گیری از سیستم های مركب از بتن سبك و عایق بتااستایرین و سازه های متناسب با آن مزایای زیاد دارد.از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره كرد:

كاهش وزن ساختمان (بار مرده)،كاهش ابعاد پی ها و حجم كلی سازه،افزایش قابل توجه مقاومت و ایمنی در برابر زلزله،صرفه جویی بالا در مصرف آهن،صرفه جویی در بتن معمولی مصرفی در اسكلت و فونداسیون،صرفه جویی درنیروی كار و مصالح مصرفی (با ضایعاتی كمتر)،سرعت و سهولت بیشتر در جریان حمل و نصب و اجرا ضمن كاهش زمان وهزینه های مربوط،ایجاد عایق مناسب كه سبب صرفه جویی در انرژی و هزینه های مربوط می شود ، مزایای زیست محیطی و نیز عایق آلودگی صوتی و…،پایایی بنا،كاهش وزن و ضخامت دیوار،سبك سازی و امكان اضافه كردن بعدی طبقات،قابلیت اجرای طرحهای متنوع معماری،اندودها و پوششهای مختلف مورد نظر و پوششهای مختلف مورد نظر رنگ پذیری و كارپذیری مناسب و دارا بودن قابلیت‌های برش و گیرش میخ و امكان تراشیدن و تراز كردن آسانتر سطح دیوار،صرفه جویی قابل توجه در اندودهای بكار رفته بر روی دیوار و …


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط علم دانش در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1396
چالز جنكز، تاریخ نگار و منتقد معماری، دیگر نظریه پرداز مهم معماری پست مدرن است وی در سال 1977 كتابی به نام زبان معماری پست مدرن به رشته تحریر درآورد با این وجود كتاب، جنكز روند جدید را كه ونچوری در معماری آغاز نموده بود، نام گذاری كرد و گسترش داد
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 95
چالز جنكز

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تاریخ مرگ مدرن:

چالز جنكز، تاریخ نگار و منتقد معماری، دیگر نظریه پرداز مهم معماری پست مدرن است وی در سال 1977 كتابی به نام زبان معماری پست مدرن به رشته تحریر درآورد. با این وجود كتاب، جنكز روند جدید را كه ونچوری در معماری آغاز نموده بود، نام گذاری كرد و گسترش داد.

جنكز در این كتاب تاریخ دقیق مرگ معماری مدرن را 15 ژوئیه 1972، ساعت
23/3 بعدازظهر اعلام كرد، زمانی كه مجموعه آپارتمانهای مسكونی پروت ایگو در شهر سنت لوییس آمریكا توسط دینامیت منهدم شد. جنكز بیان می كند كه این مجموعه آپارتمانها نماد معماری مكعب شكل و بدون تزئینات مدرن بود و بسیاری از اصول طراحی آن، منطبق با اصول مطرح شده در كنگره سیام (CIAM) بود. اما به دلیل آن كه زبان انتزاعی مورد استفاده در طرح این مجموعه مدرن با آنچه سیاهپوستان ساكن و نسبتاً فقیر این مجموعه به عنوان خانه قلمداد می كردند بیگانه بود، لذا انهدام و نیستی تنها راه چاره برای پایان دادن به رنج ساكنان این ساختمان و خود ساختمان بود.

از جمله آثار مخرب كه این مجموعه بر شهر داشت محل تجمع فساد منطقه شده بود كه خود این مسئله نیز از عوامل تخریب و از بین بردن مجموعه محسوب می شده بود.

بر طبق نظر جنكز معمار نباید خود به تنهایی ساختمان را طراحی كند، آنچه در معماری مدرن مرسوم بود، بلكه باید همكار و مشاور استفاده كنندگان باشد.

الگوی شكل ساختمان نباید تنها در ذهن معمار باشد بلكه باید آن چیزی باشد كه ساكنان آینده با آن انس و آشنائی دارند و می توانند با آن ارتباط برقرار كنند.

در این كتاب نیز جنكز همانند سلف خود ونچوری انتقاد اصلی را متوجه میس وندرو خصوصاً طرح های مكعب شكل او برای موسسه تكنولوژی ایلی نویز (IIT) در آمریكا كرد، مجموعه ای از جعبه های زیبای مشابه كه فاقد هویت و نوع كاربری بودند.

معماری پست مدرن

از دهة شصت میلادی، موضوع پست مدرن در معماری به صورت یك سبك مهم مطرح شد و انتقادات زیربنایی به اندیشة منطق گرا و تكنومدار معماری مدرن وارد گردید. آغازگر این جنبش كسی نبود مگر یكی از شاگردان لویی كان به نام رابرت ونچوری.

و.ی در سال 1996 كتابی به نام پیچیدگی و تضاد در معماری به رشته تحریر درآورد. به گفته معلم سابقش، وینسنت اسكالی، «این كتاب مهم ترین كتاب از سال 1923 – به سوی یك معماری نوین – لوكوربوزیه است».

در این كتاب ونچوری اصول فلسفی و جهانبینی معماری مدرن را زیر سؤال برد. وی بینش تكنومدار را رد كرد و به جای آن خواهان توجه به خصوصیات انسانی و یك معماری انسان مدار گردید. در این كتاب نقد ونچوری عمدتاً متوجه میس ونده رواست، زیرا كه وی تا پایان عمر نماد معماری مدرن بود و از عقاید خود در دهه های 20 و 30 میلادی هیچ گاه عدول نكرد.

در جواب شعار میس كمتر، بیشتر است ونچوری در كتاب خود بیان می كند كه كمتر، كسل كننده است (Less is bore). از نظر ونچوری، معماری تنها تكنیك و تكنولوژی نیست، بلكه مسائل بسیار پیچیده و متضاد در ساختمان وجود دارد كه

نمی توان آنها را نادیده گرفت یا حذف كرد.

چارلز مور، دیگر معمار پست مدرن، در جواب شعار میس می گوید: بیشتر بیشتر است (Moore is more)، به جای كسرگرایی و حذف صورت مسئله، باید جمع گرایی را مورد توجه قرار داد و راه حل مناسب برای مجموعه ای از مسائل یافت. البته یك طنز زیبا و یك دوگانگی معنا در این شعار ملحوظ است، زیرا كه مورد نام فامیل خود را در ابتدای این شعار قرار داده است. یعنی معمای دیگر این شعار این است كه من بیشتر هستم.

از نظر ونچوری، ساختمان ها نمی توانند همه دارای یك فرم و فلسفه باشند. ساختمان مانند یك ماشین نیست كه تنها شامل مجموعه ای از مسائل تكنولوژیكی و مكانیكی باشد. اگر برای كوربوزیه، معبد پارتنان با مجموعه ای از احجام و سطوح از پیش طراحی شده و قواعد و تناسبات ریاضی نماد بوده است برای رابرت ونچوری، نه فرمول های از قبل تعیین شده بلكه شهرك های دامنة كوهپایه های ایتالیا، كه بر اساس نیازهای مردم و شرایط اقلیمی بنا شده، ملاك است.

ونچوری سبك بین الملل را كاملاً مردود می داند و به جای آن معتقد به زمینه گرایی است. یعنی هر بنایی باید بر اساس زمینه فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و كالبدی و شرایط خاص آن سایت و ساختمان طراحی و اجرا گردد. می توان آن را سبك محلی و یا سبك بومی نام نهاد. مدرنیست ها معماری را یك مسئله تكنولوژیك می دانستند. تكنولوژی یك خصوصیت عام دارد و در سرتاسر جهان از قواعد و اصول یكسان تبعیت می كند. ولی پست مدرنیست ها به معماری یك نگرش فرهنگی دارند و فرهنگ در هر منطقه ای متفاوت با سایر مناطق است.

اكنون این سؤال مطرح است كه چه مسائلی باید فرم (شكل به علاوه معنا) ساختمان را مشخص كند و این فرم باید پاسخگوی چه مسائلی باشد؟

از نظر معماری پست مدرن، این مسائل را می توان در موارد زیر خلاصه كرد:

1-خصوصیات فرهنگی، اجتماعی. تاریخی و اقتصادی افرادی كه از آن ساختمان استفاده می كنند؛

2-خصوصیات شهری، خیابان، میدان، كوچه، مغازه؛

3-شرایط اقلیمی، رطوبت، سرما، گرما، جنگل، صحرا؛

4-نحوه زندگی روزمره اهالی ساختمان، نیازهای آنها، عادات آنها، طرز استفاده و پیش زمینه های ذهنی آنها در رابطه با فرم های زیستی.

ونچوری سعی می كند تا مجدداً ارتباط معماری و ساختمان ها را با هویت انسانی برقرار كند. به عقیده وی، شرایط تعیین كنندة شكل ها و نمادها است. در شرایط متفاوت شكل ها و نمادها باید متفاوت باشد. ونچوری تزئینات را رد نمی كند، بلكه تزئینات ساختمان را بخشی از خصوصیات فرهنگی و تاریخی هر منطقه می داند كه می تواند در ساختمان های جدید مورد استفاده قرار گیرد.

رابرت ونچوری در سال 1972 كتاب دیگری به نام یادگیری از لاس وگاس منتشر كرد. در این كتاب نیز او سعی نمود كه توجه معماران را به فرهنگ مردم و خصوصیات زندگی روزمرة آنها جلب كند. وی در كتاب خود عنوان كرد كه نمادها آنهایی نیستند كه ما به عنوان قشر روشنفكر به جامعه دیكته كنیم، بلكه آنهایی هستند كه خود مردم طرح كرده اند و قابل فهم برای آنها است. وی بر این نظر است كه سردرهای مورد استفاده بر بالای مغازه ها و احجام معماری عامه پسند و مطابق درك عامه آن چیزی است كه به لاس وگاس جذابیت بخشیده و باید مورد توجه معماران قرار گیرد.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط علم دانش در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1396
سازه فولادی مجموعه ای از اعضای باربر،ساخته شده از ورق و یا نیمرخ های فولادی است که به کمک اتصالات، اسکلت ساختمان را بوجود می آورند، نیمرخ های فولادی معمولاً تولیدیهای کارخانه ای هستند که با توجه به تکنولوژیهای پیشرفته ای که در تولید آنها استفاده می شود، غالباً رفتاری در حد انتظار از خود نشان می دهند
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28
جوشکاری سازه های فولادی (روش قوسی با الکترود روکش دار)

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

جوشکاری سازه های فولادی(روش قوسی با الکترود روکش دار)

بررسی کیفیت جوش در طرحهای عمرانی

مقدمه:

سازه فولادی مجموعه ای از اعضای باربر،ساخته شده از ورق و یا نیمرخ های فولادی است که به کمک اتصالات، اسکلت ساختمان را بوجود می آورند، نیمرخ های فولادی معمولاً تولیدیهای کارخانه ای هستند که با توجه به تکنولوژیهای پیشرفته ای که در تولید آنها استفاده می شود، غالباً رفتاری در حد انتظار از خود نشان می دهند. موضوعی که موجبات نگرانی طراحان و سازندگان سازه های فولادی را فراهم می کند، چگونگی رفتار اتصالاتی است که الف) برای ساخت اعضاء مرکب از نیمرخ و ورق و ب ) برای یکپارچه نمودن اعضاء (شامل تیر، ستون و مهاربندها) در محل گره ها مورد استفاده قرار می گیرند.

برای ساخت اعضا و اتصال آنها به یکدیگر از پرچ، پیچ و جوش استفاده می شود. در ایران استفاده از جوش در ساختمانهای متعارف بسیار رایج است. باتوجه به قدمت نسبتاً طولانی استفاده از جوش در ساخت اسکلت فولادی در ایران و دیگر نقاط جهان، پیشرفت های قابل توجهی در شناخت جوش و توسعه فن آوری مربوط به آن صورت گرفته است، اما هنوز هم نگرانی هایی در مورد اتصالات جوشی به ویژه به علت صدمات به وجود آمده در اتصالات جوشی ساختمانهای بلند مرتبه تحت اثر زلزله، در ذهن مهندسان وجود دارد.

بدون شک جوشکاری عامل مهمی در توسعه و تکوین صنایع ساختمانی و به طور کلی پروژه های عمرانی بوده است . که اجرای غیر صحیح آن می تواند خسارات جبران ناپذیری را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به کشور تحمیل نماید.

در این نشریه سعی بر این است که ابتدا بر اساس آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران کلیاتی درباره جوشکاری (بویژه جوشکاری قوس فلزی دستی که متداولترین نوع جوشکاری کارگاهی در پروژه های عمرانی می باشد) ارایه و پس از آن نتایج تحقیقی را که در مورد بررسی کیفیت جوش در پروژه های عمرانی (ساختمانهای دولتی) انجام گرفته است مطرح گردد.

کلیات

1ـ مساحت ، طول ، اندازه ساق و بعد موثر گلوی جوش

1ـ1ـ جوشهای شیاری

مساحت مؤثر جوش مساوی حاصل ضرب طول موثر در بعد موثر گلوی جوش است.

1ـ1ـ1ـ طول مؤثر جوش برای انواع جوش شیاری، با لبه ساده (گونیا) و یا پخدار ، مساوی عرض قطعه متصله در امتداد عمود بر جهت تنش می باشد.

1ـ1ـ2ـ بعد گلوی جوش در جوش شیاری با نفوذ کامل ، مساوی ضخامت ورق نازکتراست. هیچگونه افزایشی به علت وجود تحدب مجاز نیست.

1ـ1ـ3ـ برای جوش شیاری با نفوذ نسبی در صورتیکه زاویه شیار کوچکتر از 60 درجه ولی بزرگتر از 45 درجه باشد و جوشکاری به روش قوسی با الکترود روکشدار یا زیر پودری انجام شود، بعد مؤثر گلوی جوش مساوی عمق شیار منهای سه میلیمتر می باشد .

در حالتهای زیر بعد موثر گلوی جوش شیاری به روش قوسی با الکترود روکشدار مساوی عمق شیار بدون هرگونه کاهشی می باشد:

1ـ زاویه شیار مساوی یا بزرگتر از 60 درجه (در ریشه)

2ـ زاویه شیار بزرگتر یا مساوی 45 درجه در ریشه .

1ـ1ـ4ـ بعد گلوی جوش شیاری در شیار بین دو لبه گرد در حالت نیم جناغی و تمام جناغی وقتیکه شیار به طور کامل با مصالح جوش پر شده باشد ، نباید از مقادیر مندرج در جدول شماره یک بیشتر منظور گردد.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط علم دانش در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1396
مهندسان باتعیین خواص بوسیله انجام آزمونهای استاندارد برروی قطعات آزمون کاملاآشنایند بیشتردانستنیهای ارزشمندازقبیل داده های مربوط به خواص کششی فشاری برشی وضربه ای ماده به کمک این آزمونها بدست می آید
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
کارآموزی جوشكاری

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

موضوع : جوشکاری

فهرست

مقدمه--------------------------

تاریخچه هپکو ------------------

جوشکاری با قوس الکتریکی دستی ---

جوشکاری قوس با الکترود تنگستن و گاز محافظ----

جوشکاری با قوس الکتریکی تحت پوشش گازهای محافظ ---

سایر فرایند های جوشکاری -----------

آزمونهای غیرمخرب

1- ضرورت بازرسی

مهندسان باتعیین خواص بوسیله انجام آزمونهای استاندارد برروی قطعات آزمون کاملاآشنایند . بیشتردانستنیهای ارزشمندازقبیل داده های مربوط به خواص کششی فشاری برشی وضربه ای ماده به کمک این آزمونها بدست می آید.امااینگونه آز-

مونهاماهیتی ویرانگردارند.وانگهی خواص ماده که به کمک آزمون استانداردویرا-

نگرتعیین می شوند.لزوما"رهنمون روشنی بسوی مشخصه های کاربردی قطعه

پیچیده ای که بخشی ازمجموعه مهندسی بزرگتری است ارائه نمیکند.

درماده یاقطعه درحین ساخت انواع نقصهابه اندازه های مختلف ممکن است بوجود

آیدوماهیت واندازه دقیق نقص برکارکردآنی آن قطعه تاثیرمیگذارد نقصهای دیگر

مانندترکهای ناشی ازخستگی یاخوردگی درحین کارباماده نیزممکن است بوجود

آیدبنابراین برای آشکارسازی نقصهادرمرحله ساخت وهمچنین برای آشکارسازی

ومشاهده آهنگ رشد آنها درحین عمرکاری هرقطعه یا مجموعه باید وسایل قابل

اعتمادی دراختیارداشت.

منشاء انواع نقص درموادوقطعات

نقصهایی که ممکن است درحین ساخت مواداولیه ویاتولیدریختگیهابوجودآید

1- جدانشینی 2 – آخال های سرباره 3 – تخلخل گازی 4 – تخلخل انقباضی5 – ترک تنشی

نقصهایی که ممکن است درحین ساخت قطعات بوجود آید

1- ترکهای ناشی ازتنش باقیمانده2- نقصهای جوشکاری 3 – نقصهای ماشینکاری

نقصهایی که ممکن است درحین سوارکردن قطعات بوجود آید

1- ترکهای ناشی از تنش اضافی2- نقصهای ناشی از 3- قطعات سوارشده 4- قطعات گم شده

جوشکاری اضافی نادرست

نقصهایی که درحین عمرکاری بوجود می آید

1- ناپایداری حرارتی2- خزش3- سایش 4- خوردگی تنشی 5 – خوردگی 6 - خستگی

معمولا"نخستین مرحله دربررسی هرقطعه بازرسی چشمی آن است. باچشم غیر

مسلح تنها نقصهای بزرگ که باعث شکستگی پوسته شده اند آشکارمیشوند کارایی

بازرسی چشمی را بااستفاده ازمیکروسکوپ میتوان افزایش داداصول محرزفیزیکی شماری ازسیستمهای بازرسی غیرچشمی ساخته شده است که بدون تغییریا تخریب قطعات ومجموعه های مورد آزمون دانسته های مربوط به کیفیت ماده یا قطعه را بدست میدهند. اصول پایه وجنبه های اصلی سیستمهای عمده آزمون غیرمخرب T N.D. درجدو ل زیر آمده است.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط علم دانش در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1396
پیشگامان هنر نوین در آزمایشگریهای پیگیر و شادمانة خویش از قلمرو یافته‌های مرئی و طبیعی فراتر رفتند نقاشی نوین در روند استحالة واقعیت به انتزاع جهان اشیاء را پشت سرنهاد د رسالهای پیش از جنگ همه‌چیز نویدبخش می‌ نمود؛ ولی در جنگ و پیامدهای آن وضع را دگرگون كرد شماری از پشتازان هنر در جنگ كشته شدند؛ بسیاری به ورطة یأس فرو غلتدیدند؛ برخی علم طغیان براف
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 76
جلوه‌های رازپردازی (سوررئالیسم)

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

جلوه‌های رازپردازی

پیشگامان هنر نوین در آزمایشگریهای پیگیر و شادمانة خویش از قلمرو یافته‌های مرئی و طبیعی فراتر رفتند. نقاشی نوین در روند استحالة واقعیت به انتزاع جهان اشیاء را پشت سرنهاد. د رسالهای پیش از جنگ همه‌چیز نویدبخش می‌ نمود؛ ولی در جنگ و پیامدهای آن وضع را دگرگون كرد. شماری از پشتازان هنر در جنگ كشته شدند؛ بسیاری به ورطة یأس فرو غلتدیدند؛ برخی علم طغیان برافراشتند؛ و بسیاری دیگر خود را از مسایل اجتماعی یكسره كنار كشیدند. دیدیدم كه از این میان تنها تنی چند از هنرمندان نوین هدفهای پیشین را پی گرفتند.

پس از آن كه هنر از تقلید جهان مرئی سرباز زد شیء بیجان یكسره از قلمرو كاوش روانشناختی و بصری حذف نشد بلكه در سطحی دیگر مورد تجربه قرار گرفت. مواجهة مجدد با واقعیت در ژرفای ذهن صورت پذیرفت؛ یعنی در جائیكه گاه خاطره شیء به سطح می‌آید تا بعنوان تصویر ناب دریافت شود. این تجربه هنگامی به اوج خود رسید كه هنرمند توجهش را بیشتر به شیء منفرد معطوف كرد تا به مجموعة طبیعت و جو پیرامونش؛ و از این طریق او به مفهومی تازه از این جهان اشیاء ره برد. اكنون، هاله‌ای از غرابت‌ و راز، زندگانی خاموش شیء را پوشانید و احساس از ترس یا طنز و یا همبستگی جادویی با جهان اشیاء در هنرمند برانگیخت این دبد وهم‌آمیز- كه بویژه در سالهای بین دو جنگ گسترش یافت- نتیجة آشفتگی روحی هنرمند بود. او خود را در برابر جهانی از هم‌گسیخته، غیرمعقول و یگانه می‌دیدید كه اجزاء پراكنده‌اش مبهم و مرموز می‌نمودند. او ناگزیر به مقابله با این جهان اضطراب‌انگیز می‌نمودند. او ناگزیر به مقابله با این جهان اضطراب‌انگیز می‌بود و تبیین این مقابله شكلی از رازپردازی را می‌طلبید. در اینجا هنرمند دیگر به تجربه‌های« بیان» و

« ساختمان» واقعیت هنری نمی‌پرداخت، بلكه صرفاً واكنش روانی خویش را در برابر واقعیت برونی به تصویر می‌كشید او در توصیف واقعیت درونی به روشها و اسلوبهای گذشته بازمی‌گشت؛ و درواقع از دستآوردهای استادان هنر نوین چشم می‌پوشید. از اینرو، ما گرایشهایی از ایندست را فقط بعنوان حاشیه‌ای بر متن كاوشگری در زبان هنری نوین تلقی می‌‌كنیم. و از این دیدگاه به بررسی آنها می‌پردازیم.

سرچشمة این گرایشها را می‌توان در شیفتگی به هنر جادویی كهن یافت. از 1890 به بعد حساسیت به هنر ساده و خامدستانه پیوسته فزونی گرفت. پس از شناخت ماهیت هنر بدوی توسط گوگن، توجه هنرمندن مختلف به مظاهر گونه‌گون این هنر افزایش یافت. واقعگرایی بی‌پیرایة الواح‌نذری و بازنمای قدیسان، پیروان گوگن را واداشت تا نظیرهمان سادگی و خامدستی را در طرح‌های خود نشان دهند. نقشپردازی انتزاعی و رنگآمیزی جسورانة هنر عامیانة باواریایی و روسی، كاندینسكی را در راه رسیدن به نقاشی انتزاعی مطمئن‌تر كرد. موج اشتیاق به بیان هنری اعصار آغازین رفته‌رفته بالا گرفت. در دهة آخر سدة نوزدهم نقاشی كودكان« كشف» شد. چندی بعد بال‌كله ویژگیهای صوری طراحی و نقاشی كودكان را اساس كار خود قرار داد. قوم‌شناسان برارزش هنری« مدارك» تجسمی اقوام بدوی تأكید كردند؛ و پیكاسو و كرنشر بیش از سایرین در آزمایشگریهای خود از این آثار بهره جستند. باستان‌شناسان و پژوهندگان عصر باستان، زیبایی پیكره‌سازی دورة«‌ آركاییك» یونان را نابترین بیان اندیشة یونانی بشمار آوردند. پیكاسو به این نتیجه رسید كه تعالی جادویی مجسمه‌های ابیریایی كهن و اهرمین‌گرایی هنر آفریقایی ریشه‌های صوری مشترك دارند. بدینسان ، ذهن هنرمندترین در پس آثار بدوی اهنریمنی و كهن وش وحدت جادویی كهن میان انسان و محیطش را احساس كرد. شوق بازگشت به این دنیایی جادویی از تمایلی رمانتیك سرچشمه می‌گرفت كه در چارچوبة اتباتگرایی سدة نوزدهم مجالی برای خودنمایی نمی‌داشت؛ ولی اكنون در شرایط فكری و روحی سدة بیستم بارز می‌شد.

در جریان این كندوكاو افسون‌آمیز در پی كیفیت رازگونة اشیاء برخی از نامهای كمابیش فراموش‌شده از نو بر سر زبانها افتادند. اكنون استادانی چون جتو، اوچللو، و پیرودلا فرانچسكا از پس قرون سربرآوردند. اینان سازندگانی بزرگ بودند كه معماری بی‌پیرایه‌شان كوبیست‌ها را شگفت‌زده كرد؛ ولی در عین حال« بدوی» های اصلی نیز بودند كه حس زیبایی صورت ناب را بطور طبیعی با احساس از كیفیت جادویی اشیاء درآمیخته بودند. استادان ایتالیایی نامبرده، كیفیت ذاتی اشیاء – و نه شكلهای بصری تصادفی آنها- را از جهان مرئی بیرون كشیده‌بودند. اینان می‌كوشیدند در نقاشیهای خود همراه با توصیف صوری شیء مرئی انگار خویش دربارة شیء را نیز ارائه كنند. اینان تصور یا ایماژ شیء را با تعریفی كه از آن داشتند، انطباق دادند. این تجربة بصری دوران« پیش از رافائل» راه بر هنری گشود كه تمامی جنبه‌های بدویت و آفرینش خودبخودی را در خود داشت.این هنر- به رغم آنكه در زیر لایة فوقانی فرهنگ پنهان شده‌بود- در دنیای غیر حرفه‌ایها، مكتب‌ندیده‌ها و « نقاشان یكشنبه» به زیست خود ادامه داده بود. برخی از هنرمندان سدة بیستم در واقعگرایی خام و سادة نقاشان مزبور، بیان معاصر« واقعیت برتر» را یافتند.

نقاشی حرفه‌ای به لحاظ ماهیتش همواره ورای نیروهای سبك‌آفرین تاریخ و جامعه تحول می‌یابد.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط علم دانش در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1396
جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی دیوار چینی نحوه شمشه گیری فرش كف ساختمان نحوه اجرای خط گونیا معماری قرنیز سفید كاری با گچ كاشیكاری سرامیك كف چیدن آجرنما بند كشی آجر نصب سنگ نما نمای سیمانی پاركت سازی ایزولاسیون ایزولاسیون قیری ایزوگام ورقی آزمایش بام سقفهای كاذب آگوستیك اصطلاحات معماری بتن انعطاف‌پذیر روشهای اجرای
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47
جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی

دیوار چینی

1- دیواری كه از آجر فشاری یا با سنگ مخلوط و یا با مصالح دیگر با ملات ماسه سیمان یا ماسه آهك ویا ملات باتارد چیده شده .

2- نمای دیوار را می توان از ابتدا با نما سازی خارجی پیوسته ساخته و به تدریج بالا ببرد بطوری كه هر رگ آجر چینی قسمت جلوی كار آجر تراشیده گذارده و پشت آنرا از آجر فشاری یا مصالح دیگر می چینند.كه ضخامت و مقاومت هر دیوار بستگی به نوع كار بری آن دارد .كه در این ساختمان بیشتر دیوار چینی هابه وسیله آجر لفتون و آجر فشاری انجام گرفته.

نحوه شمشه گیری

ابتدا بالای یكی از گوشه های هر قسمت ساختمان را مقدم گرفته و یك كروم گچی به یك زاویه نصب می شود، سپس شاغولی آن كروم را به پایین ارتباط داده كروم دیگری به پایین متصل می سازد بعد خط گونیا 90 درجه را به زاویه های دیگر انتقال داده به طوری كه عمل كروم بندی چهار گوشه هر قسمت را زیر پوشش دهد بعد ریسمانی به بالای هر قسمت روی كروم ها گرفته و هر دو متر یك كروم به زیر ریسمان به وجود آورده كه این عمل پایین نیز انجام می شود بعد كروم های قسمت وسط و گوشه ها از بالا به پایین با شمشه چوبی یا آلومینیومی شمشه گچی گرفته روی كروم گچی كه سرتاسر ارتفاع دیوار را در چند قسمت گرفته از ملات گچ و خاك یا ماسه سیمان می پوشانند.

فرش كف ساختمان

برای عمل فرش كف ابتدا در گوشه های هر قسمت یك قطعه سنگ ساییده شده یا موزائیك یك اندازه بطوریكه تراز روی چهار نقطه باشد قرارمی دهندسپس ریسمانی نازك و محكم به اضلاع بسته و خط گونیا 90 درجه را به گوشه ها انتقال میدهد.بعد ملات را كف آن پهن می كنند و كف را فرش می نمایند البته ریسمان ها را به ترتیب جا به جا می كنند .

نحوه اجرای خط گونیا معماری

ابتدا از گوشه ها دو ریسمان عمود بر هم بسته و 60 سانتی متر به یك طرف نشان گذارده ضلع همجوار را80 سانتیمتر علامت گذاری می كنیم در این حالت خط ارتباط بین این دو باید 100 سانتیمتر كامل باشد كه در مغایرت ریسمان را جا بجا كرده تا نقطه 100 سانتیمتر تكمیل گردد.كه در این صورت زاویه 90 درجه درست می شود .

قرنیز

بر روی فرش موزائیك یا سنگ قسمتهای ساختمان قطعه سنگی به دیوارنسب مس شودكه قرنیز نا میده می شود . تا شستشوی كف و تنظیم گچ كاری دیوار ها آسان گردد.كه در بیشتر ساختمان ها این قرنیز حدود 10 سانتیمتر استفاده می شود كه در این جا هم به همین صورت است.

سفید كاری با گچ

هر بنا اول شمشه گیری آستر می شود در اینصورت گچ آماده را پس از الك كردن با الكی كه سوراخ های آن نیم میلیمترمربع است الك نموده و سپس حدود سه لیتر آب سالم در ظرفی ریخته گچ الك شده را با دو دست آهسته در آب می پاشند تا اینكه ضخامت گچ به روی آبها برسد بلا فاصله با دست گچ های داخل آن را مخلوط نموده كه این عمل بدست شاگرد استاد كار انجام می شود بعد به سرعت استاد كار خمیر گچ را با ماله آهنی روی دیوار آستر شده می گشد و بلا فاصله یك شمشه صاف روی آن می كشد تا ناهمواری های آن روی دیوار گرفته شود.

كاشیكاری

.هنگام شروع نصب كاشی به این صورت اقدام می گردد ابتدا خمیری از خاك رس تهیه و آن را می ورزند این خمیر در ظرفی نزدیك دست استاد كار آماده می ماند سپس با گچ یا سیمان یا ماسه یا خاك رس كوبیده شده زیر رگه اول كاشی در یك ضلع كنار دیوار شمشه كاملا تراز به وجود می آورد تا امكان چیدن رگه اول كاشی به وجود آید.

دو عدد كاشی دو سر ضلع مو قتا با فاصله حداقل 1 سانتیمتر از دیوار قرار می دهند سپس ریسمانی نازك به بالای آن متصل نموده جلوی كاشی ها را از گل ورزیده شده موقتا بست می زنند بعد شمشه فلزی بسیار صاف جلوی كاشی در حال نصب قرار می دهند و بقیه كاشی ها را پشت شمشه چیده بعد با ریسمان كنترل می نمایند،

جلوی بند ها را از گل ورزیده شده كروم موقت گذارده سپس دوغاب سیمان رابه صورت رقیق محلول شده از ماسه پاك و سیمان معمولی آماده با ملاقه به آهستگی پشت كاشی ها را پر می كند تمام اضلاع را در رگ اول دور می گردانندتا امكان كنترل تمام زاویه ها وضلع ها ،گوشه ها و نبشه ها به عمل آیدكه چنان چه كنار ضلعی تكه های غیر استاندارد احتیاج شود كاشی های رگه اول را جا بجا نموده و تكه ها به كنار منتقل شود و دوغاب ریزی پشت انجام گیرد پس از كنترل اضلاع هر بنا رگه های دیگر را از اول شروع و انقدر تكرار می شود تا كاشیكاری در حد مطلوب به اتمام برسد پس از خودگیری كامل ملات كاشی ها دوغابی از رنگ كاشی با سیمان سفید ورنگ مشابه تهیه نموده و با پارچه یا گونی به لای بند ها مالیده و بعد از خشك شدن سطح كاشی ها را كاملا نظافت می نمایند ، در این هنگام نصب كاشی های دیواری خاتمه یافته و آماده فرش سرامیك كف می شود.

سرامیك كف

برای فرش كف سرویس هاپس از كنترل لوله گذاری ها و چك نمودن ایزو لاسیون و شیب سازی لازم برای آبروها زیر سرامیك یك پلاستر سیمانی تعبیه می شود تا اینكه 3 میلیمتر جای ملات برای نصب سرامیك باقی بماند سپس با توجه به این كه پلاستر زیر بنا نباید خشك شود باید هر چه زود تر دوغابی از سیمان معمولی به ضخامت نیم سانتیمتر روی پلاسترها قرار داده و قطعات سرامیك آماده را در دوغاب غرق نموده تا شیره دوغاب به زیر درزهای سرامیك نفوذ كند و از این روی قطعات به پلاستر زیر چسبیده شود و روی سرامیك ها با شمشه و چكش های لاستیكی كوبیده و هموار گردد ، 24 ساعت بعد كاغذ روی سرامیك را نم زده و پس از خیس خوردن به وسیله پارچه ای جمع آوری و نظافت می گردد، در این حالت باید كنترل شود كه چنان چه درزی از سیمان بر خوردار نشده و لای درز باز مانده باشد مجددا از سیمان دوغاب پر می شود ودرز ها با رنگ سرامیك به صورت دوغاب تزئین و چنان چه نیاز به بتونه كاری باشد


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط علم دانش در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1396
هدف از این نوشته ،توضیح نظریه اصلی برای کار در ساختار جاده و فعالیت های مربوط می باشد به علاوه نمونه هایی از کار برد های عملی نظریه پایه هم بیان می شود توجه می شود که این متن میزان خاصی برای اشخاص باشد که برای NVQ و BTECوند و همچنین تحت آموزش های ،انجام تحقیقات بیشتر در مهندسی متمدن قرار می گیرند محتوای متن برای دانشجویان و مهندسانی که در جستجو
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 53
تحقیق جاده

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

مقدمه

هدف از این نوشته ،توضیح نظریه اصلی برای کار در ساختار جاده و فعالیت های مربوط می باشد . به علاوه نمونه هایی از کار برد های عملی نظریه پایه هم بیان می شود . توجه می شود که این متن میزان خاصی برای اشخاص باشد که برای NVQ و BTECوند و همچنین تحت آموزش های ،انجام تحقیقات بیشتر در مهندسی متمدن قرار می گیرند . محتوای متن برای دانشجویان و مهندسانی که در جستجوی موفقیت های مهندسین تکنسین یا به کار بردن افراد دارای امتیاز هستند مفید خواهد بود .آن هایی که در جستجوی مهارت های ساختاری معتبر توسط NVQ هستند این کتاب برایشان ارزش فوق العادهای خواهد داشت .

کار جاده :نظری وعلمی فاصله میان طرح و تکنیک های ساختاری را پر می کند و یک مقدمه شکل گیری و قابل توجهی را با تنوع بالایی از ساختار و کار اصولی مهیا می کند که حالت کار جاده را می سازد . چاپ پنجم به روز شده است و شامل استاندارد های اروپایی برای تعریف وضعیت ها و تغییراتدر جزییات و تکنولوژی می باشد . نویسندگان امیدوارند که بتوانند تشکر و قدردانی خودشان را به تمام مهندسین ،دانشجویان و دوستانی که به نحوی زمان و دانش شان را در پیشرفت پیشنهادات اراته دادند مخصوصا برای تعیین دیدگاهمان ابراز دارند . قدر دانی های مخصوص David Fanthorbوری مواد و آزمایشاتcarillion,engineer,andy hurrock برای تولید ترسیم هایی از مدیریت ترافیک با استفاده از(cone 0/7) اختصاص داده می شود .

Peter Kendrick

Malcolm cospon

Steve Beresford

Paul mccormick

1- توسعه بزرگراه

2- مقدمه :سیستم های جاده اولیه

نیاز به جاده ها ناشی از اختراع چرخ در حدود 5000 سال پیش می باشد ،احتمالا منشا آن در سامورایی (سومری ها )می باشد (3000سال قبل از میلاد )در بریتانیا تاریخ نخستین چرخها به عصر برونزبر میگردد بعضی مطالب خلاصه در مورد جاده های اولیه در قسمت های مختلف جهان مثل عنوان های زیر آمده است :

تمدن چینی

یکی از نخستین و بهترین جاده های شناخته شده جاده ابریشم چین میباشد که تاریخ آن به 2600سال قبل از میلاد بر میگردد چینی ها رمز بافتن ابریشم را کشف کردند و این ماده قیمتی را توسط جاده به هند فرستادند و با دندانهای عاج بر گشتند

ط: امپراطوری پارس

این یک سازمان تجاری بزرگ بود ،ابریشم از چین وارد میشود و دوباره به اروپا د ر طول جاده هایی که ساخته بودند صادر می شد 0آنها همچنین از چینی ها ظروف چینی و لوازم چوبی گران قیمت می خریدند

بریتانیا 2500سال قبل از میلاد

یک نوع جاده کشف شده بود :این راه هایsomerset peat bogs به glastonburyتاریخش به 2500سال قبل از میلاد برمی گردد.berkshire rideway برای آوردن محور های سنگ چخماق اسلحه ها ازgrimes graves درnorfolk بالای chilternو plain salisburyوberkshire بهstonehenge استفاده می شود .

(d)اروپا

در کشورهای کوچک جاده هایی شبیه به یافت شده اند و همان نوع از جاده موجود در روستا های سویسlakeside و عرضpangola swamps در مجارستان وجود دارد .

هندوستان

تمدن آغازین آنها در اطرافindus valley جائیکه باستان شناسان در 1922جاده هایی را کشف کردند که از خشت و آجر ساخته شده بودند و در سطح مناسبی سیستم های لوله گذاری آب شده بودند .

مصر و بین النهرین

در خاور میانه و در زمان حدود 1100سال قبل از میلاد سوریه جاده جدیدی را از میان کو هها به بین النهرین شمالی ساخت . خیابان های با آسفالت و خشت پوشیده شده در شهر های ninevehوbabylon کشف شده اند . مصریان جاده هایی را ساختند که به وسیله آن سنگ های مورد نیاز برای ساختن اهرام را با درشکه یا گاری حمل می کردند .

بریتانیای کبیر

حتی قبل از میلاد ،عبری ها گلت ها در ساختن راه های آهن فعال بوده اند و یک نمونه خوب wycheازdroitwich به walesمی باشد .این درmelvern hillعرض بود .

جاده های رم

رم بزرگترین سازنده جاده بود ،نه تنها در بریتانیا بلکه در تمام اروپا 5000 مایل از بزرگ راه های آنها ازGadiz ساحل در غرب اسپانیا از میان فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،ساحل آدریاتیک به ترکیه ،از میان سوریه در انتهای شرقی مدیترانه ،در پشت در طول سواحل شمالی آفریقا از میان الکساندریا carthageو همچنین بهTangier برای کامل کردن زنجیر می باشد . جاده های آنها اهمیتش به خاطر مستقیمی آنها بود اما آنها تنها در بیشتر حالات مستقیم بودند و فقط بالای دره به دره دیگر که چشم کار می کرد جاده دیده می شود. جاده های رم معمولا بالای سطح زمین ساخته می شوند. در بعضی حالات سنگ چین ها به 2 متر بلندی هم می رسیدند. اولین عملکرد قطع کردن چاله های عمیق بود و سپس ساختن یک سنگچین با لایه هایی از گچ ،سنگ ،ماسه و قراردادن سنگ های بزرگ در آنها. سه نوع ساختار جاده که توسط رومی ها استفاده می شد عبارتند از :

1- مسطح و هموار کردن زمین

2- شن ریزی کردن سطح

3- آسفالت کردن و سنگ فرش کردن شکل 101

این با ساختار جاده امروزی مطابقت می کند برای لایه ها. پهنای راه شوسه (کالسکه رو) به ندرت از 25/4 متر تجاوز می کرد . راه شوسه در هر طرف چاله هایی داشت. بعد از انصراف رومی ها از بریتانیا در شروع قرن پنجم بعد از میلاد سیستم جاده آنها روبه زوال گذاشت و غیرقابل استفاده شد.

2-1- حالات استفاده شده و مشتقات آنها

1-2-1- جاده :

این یک حالت اخیر است که شما از جنگ های تمدنی استفاده شد و از ride و سپس از rode مشتق می شود.

2-2-1- خیابان

رومی ها جاده هایشان را via straeti نامیدند و معنی آن راهی است که به صورت لایه ای ساخته می شود. به مرور زمان via افتاد و straeta تبدیل به street شد. آن جاده شهری بود که خیابان نامیده شد. زیرا در قرون وسطی و تا قرن شانزدهم فقط جاده ها در شهرها سنگ فرش آسفالت می شوند.

3-2-1- راه آسفالته


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط علم دانش در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1396
ذخایر معدنی كشور ودیعه ای الهی است كه می بایستی با حزم و دور اندیشی و برنامه ریزیهای هماهنگ ، مولد و معقول ، برای بهبود و توسعه اقتصادی كشور ، بصورتی مؤثر مورد بهره برداری قرار گیرد در توجیه و تعلیل این امر ، كافیست بیاد داشته باشیم كه این سرمایه های الهی از یك سو محدوداند و از سوی دیگر به همه نسلهای این مرز و بوم تعلق دارند از این جهت منطقی آن
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 48
تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

طرح تولید

( تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه )

شركت : .................

پیشگفتار

ذخایر معدنی كشور ودیعه ای الهی است كه می بایستی با حزم و دور اندیشی و برنامه ریزیهای هماهنگ ، مولد و معقول ، برای بهبود و توسعه اقتصادی كشور ، بصورتی مؤثر مورد بهره برداری قرار گیرد . در توجیه و تعلیل این امر ، كافیست بیاد داشته باشیم كه این سرمایه های الهی از یك سو محدوداند و از سوی دیگر به همه نسلهای این مرز و بوم تعلق دارند . از این جهت منطقی آن است كه این ذخایر ، در تقویت ، توسعه صنایع مادر و مولد ، بنحوی خداپسندانه با بیشترین بازدهی بكار گرفته شود .

بسیاری از صنایع كشور از قبیل صنایع فولاد ، دفاع ، ماشین سازی ، كشاورزی ، الكترونیك ، دارویی ، رنگسازی ، ساختمانی ،‌ نسوز ، سیمان و ... به نحوی مواد خام مصرفی را از مواد معدنی تهیه می نمایند . شیشه نیز یكی از با ارزش ترین صنایع محسوب می شود كه مواد خام مورد مصرف آن از مواد معدنی تهیه می شود .

امروزه ، رشد جمعیت و توسعه كشور و متعاقب آن تأمین فراینده مسكن و احداث محتمعهای مسكونی ، اداری و صنعتی جایگاه ویژه ای را برای تولید و بهره وری از این صنعت ( صنعت شیشه ) منظور داشته است . شیشه به عنوان ماده ای مهم در بخشهای مختلف زندگی انسان كاربرد دارد . كاربرد شیشه در صنایع ساختمانی به صورت شیشة در و پنجره بر همگان روشن است . به راستی اگر شیشه نبود اتاقهای بدون پنجره و تاریك مسلماً نمی توانست برای انسان خوشایند باشد . تعداد ساختمانی زیبایی كه نمای خارجی آنها از شیشه است روز به روز افزایش می یابند .

ظروف خانگی از قبیل انواع بطری ، ضروف مربا و غیره ، استكان ، لیوان ، بشقاب ، ظروف شیشه ، مقاوم به شوك حرارتی ، و نیز ظروف كریستال بخش عمده ای از تولیدات شیشه ای را به خود اختصاص می دهند .

شیشه های اپتیكی از قبیل انواع عدسی ، آینه و منشور كه در ساخت عینك ، میكروسكوپ ، دوربین عكاسی ،تلسكوپ و غیره از ضروریات اند ، قابل ذكر هستند .

امروزه الیاف شیشه های اپتیكی كه مانند سیم مسی علائم مخابراتی را از خود عبور می دهد ، در مخابرات نوری كاربرد فراوانی پیدا كرده و سبب دگرگونی عظیمی در صنعت مخابرات شده است . پشم شیشه به عنوان بهترین ماده عایق در برابر گرما و رطوبت درعایق بندی ساختمانها و لوله ها و مؤسسات صنعتی مصرف قابل توجهی دارد . لوله های شیشه ای بروسلیكات به علت مقاومت زیاد در برار گرما و نیز بی اثر بودن در برابر اسیدها و بازها ، در صنایع شیمیایی به جای لوله های فلزی بسیار مناسب هستند. مواد پلاستیكی مقاوم شده الیاف شیشه ای مقاومت مكانیكی زیادی دارند و در ساخت بدنه قایق و اتومبیل می تواند مورد استفاده قرار گیرد . نقطة ذوب بالای شیشه سلیكای خالص (1700 درجه سانتی گراد ) آن را به عنوان مادة مناسبی برای ساخت بوتة ذوب بسیاری از اجسام عرضه می كند.مقاومت الكتریكی بالای شیشه . آن را به عنوان مادة عایق خوبی در صنعت برق و الترونیك ارائه می كند . حباب انواع لامپهای روشنایی ، لامپهای خلاً الكترونیكی ، لامپهای كاتودیك ، و نیز مادة عایق ضروری در صنعت انتقال برق فشار قوی ، و همچنین مقاومتهای الكتریكی ، رله های تأخیری فوق صوتی ( قابل مصرف در تلویزیون ،كامپوتر و ... ) همگی از مواد شیشه ای هستند .

شیشه های فتورزیستیو ، فتوكرومیك ،شیشه های لیزری ، شیشه های نیمه رسانا از جمله موارد مدرن كاربرد شیشه در زندگی انسان متمدن امروزی است .

به طور كلی كه ملاحظه می شود شیشه به عنوان ماده ای بسیار جالب ، كاربردهای بیشماری از صنایع ساختمانی تا صنایع مخابرات نوری و الكترونیك دارد . از این رو جا دارد كه كوششهای مؤثری برای توسعه علوم و تكنولوژی شیشه در دانشگاهها و مدارس عالی كشور به عمل آید .


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط علم دانش در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1396
وجود برنامه توسعه شهرها از ابتدای قرن اخیر یك ضرور غیر قابل انكار مطرح گردیده و این ضرورت در ایران در دهه چهل با تهیه و تصویب اولین طرح های جامع شهری عینیت یافت ولی طی این سال ها اجرای اینگونه طرح ها در اكثر موارد پیش بینی شده به علل گوناگون محقق نشد كه بررسی این علل خارج از بحث می باشد ولی یكی از علل عدم موفقیت اجرای طرح های جامع و تفصیلی را می ت
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 105
توسعه شهرها

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

مقدمه

وجود برنامه توسعه شهرها از ابتدای قرن اخیر یك ضرور غیر قابل انكار مطرح گردیده و این ضرورت در ایران در دهه چهل با تهیه و تصویب اولین طرح های جامع شهری عینیت یافت. ولی طی این سال ها اجرای اینگونه طرح ها در اكثر موارد پیش بینی شده به علل گوناگون محقق نشد كه بررسی این علل خارج از بحث می باشد. ولی یكی از علل عدم موفقیت اجرای طرح های جامع و تفصیلی را می توان در جدا بودن فرآیند تهیه و تصویب طرح ها از روند اجرای این طرح ها دانست. به همین علت هیچ گاه شهرداری ها خود را موظف به تجهیز و سازماندهی برای تهیه برنامه های توسعه شهرها نمی دانستند و اگر هم به ندرت شاهد وجود تشكیلاتی برای تهیه اینگونه طرح های توسعه در شهرداری ها هستیم، نباید آن را به منزله ورود شهرداری ها به عرصه تهیه برنامه های توسعه شهری دانست. یكی از موارد معدودی كه نوید ورود شهرداری ها به عرصه تهیه برنامه های توسعه شهری را می دهد تشكیل معاونت طرح و برنامه در منطقه 6 است. كه برای اولین بار با تهیه برنامه پنج ساله اجرایی- عمرانی شهرداری منطقه 6 به صورت جدید به سمت تهیه برنامه توسعه برای منطقه 6 حركت كرده است ولی تهیه این برنامه نیز خود با مشكلات متعددی روبرو است كه مهمترین آنها به شرح زیر است:

1-نبود طرح و برنامه بهنگام برای كل شهر تهران 2-قدیمی بودن طرح های قبلی شهر تهران مثل طرح جامع و طرح ساماندهی 3-مدیریت غیر متمركز شهری 4-عدم انسجام كافی در سازمان های مختلف شهرداری 5-رشد بدون برنامه در شهر تهران بخصوص طی دو دهه ی اخیر 6- خلاءهای اطلاعاتی بسیار زیاد 7-منابع مالی ناپایدار در شهرداری تهران.

مجموعه مشكلات بالا سبب می گردد كه نتوان برای شهر تهران برنامه پنج ساله ای را بصورت بسیار قاطع و مطمئن و منسجم ارایه داد و این موضوع به نحو بسیار شدیدتری برای مناطق شهری صدق می كند. بخصوص آنكه با توجه نبود طرح های بالادست، نمی توان به نقش مناطق شهری در كل پهنه شهر تهران دست پیدا كرد ولی از سوی دیگر نیز نمی توان توسعه شهر و مناطق آنرا به دست روزمرگی سپرده و چاره ای جز برنامه ریزی با ملحوظ قرار دادن موانع و مشكلات نمی باشد. تهیه برنامه پنج ساله اجرایی-عمرانی شهرداری منطقه 6 تهران با توجه به مشكلات و موانع ذكر شده از اواخر سال 80 شروع گردید و از همان ابتدا ضمن جمع آوری اطلاعات پایه سعی گردید كه به تصویر نسبتاً صحیح و دقیقی از این منطقه در زمینه های مختلف دست پیدا كرد تا با انعطاف پذیری زیاد به تهیه برنامه پنج ساله شهرداری منطقه 6 پرداخت. در هر صورت طرح پیش رو اولین نمونه از تهیه برنامه پنج ساله شهرداری های كشور می باشد و مسلماً با كاستی هایی رو به رو است ولی در هر صورت تلاش بر این بوده كه با استفاده از كارشناسان با تجربه در زمینه های مختلف مطالعاتی، برنامه اجرایی- عمرانی شهرداری منطقه 6 به نحوی تدوین گردد كه بعنوان یك سند اجرایی و برنامه ای مورد استفاده مدیریت شهرداری منطقه قرار گیرد.

از آنجا كه شه سیستمی باز است، پیچیده، چند بعدی و پویا، پیش بینی برای تمام اجزاء و تغییر و تحولات آن و برنامه ریزی دقیق و كامل برای تمام عناصر و اجراء آن، نه ممكن و نه لازم است و برنامه ریزی شهری اگرچه به «جامع نگری» نیاز دارد ولی نمی توان تمام حیات آنرا در چارچوب یك «طرح جامع» شناسایی و برنامه ریزی كرد.

تفكرات و جهت گیری های مبتنی بر معماری در طراحی شهری:

جهت گیری های مبتنی بر معماری شهری بیشتر زاییده ی اندیشه ی طرح های وسیع، مراكز شهری، مجموعه های مسكونی و مانند آن به صورت بخش هایی در شهر است. بویژه تفكرات زیباسازی و سیمای شهری، آذین شهری شامل تولیدی و روشنایی و علایم و مانند آن در این جهت گیری غلبه دارد. تردیدی نیست كه چنین مباحثی در حوزه ی فعالیت طراحی شهری قرار دارند، اما طراحی شهری تنها متوجه چنین مواردی نیست. از طرفی خصوصیت كار معماری به طور عام نشان می دهد كه فعالیت در مرجله ای خاتمه یافته است، اما توسعه و تحول كالبدی شهر فضاهای شهری در طول تاریخ حاكی از این است كه ایجاد هیچ شهری با یك طرح مشخص و تغییرناپذیری شروع نشده تا در مرحله ای معین تمام شود، و این امر حتی در مورد شهرهای از پیش طراحی شده مانند میله توس و پیرینه در یونان باستان و مونپازیه در قرون وسطی نیز صادق بوده است. در ضمن، شاید قوت یافتن جهت گیری مبتنی در طراحی شهری معلول برداشت از برخی نوشته های پیشگام چند دهه ی اخیر در حوزه‌ی طراحی شهری است. برای مثال، مآخذی مانند كتاب ارزشمند اسپرای ریگن به نام طراحی شهری: معماری شهرها…(14)ممكن است این تصور خطا را به وجود آورده باشد كه طراحی شهری همان معماری است منتهی در مقیاسی بزرگ تر، حال آنكه مباحث كتاب غیر از این است. طراحی شهری، به ویژه در كشورهایی كه دارای فرهنگ غنی معماری و شهرسازی هستند، رشتهای مستقل است نه معماری است نه برنامه ریزی شهری، اما با هر دوی اینها و تخصص های دیگری كه بدان ها اشاره شد رابطه دارد طراحی فضای شهری (فضاهای شهر و جایگاه آن در زندگی و سیمای شهری) محمود توسلی با همكاری ناصر بنیادی

اهمیت تاریخ معماری و شهرسازی:

معمولاً در تاریخ هنر هر دوره ای مدرجاً بر پایه ی تلفیقی از عناصر شكلی و عملكردی دوه های گذشته استوار می شود. لذا نادیده گرفتن تاریخ تحلیل معماری و شهرسازی به طراحی سبك سرانه برای زمان حال می انجامد و چنین حالی برای ساختن آینده نیز حرفی نخواهد داشت. بار دیگر لازم است به این ظر تبیین دقت كنیم كه زندگی جریان هماهنگ و پیوسته ی تجربه هاست و هر تجربه ی نوی بر اساس تجارب قبلی است كه شكل می گیرد.

روی گرد آن از مفاهیم، معانی و اصول شكل دهنده ی فضاهای معماری و شهری گذشته است. چگونه می توان فرهنگ بشری را در طول تمام قرون و اعسار نادیده گرفت. آینده ی مستحكم بر تكمیل و تصحیح گذشته استوار می گردد. اشتباه مدرنیسم گسستن از تاریخ و نادیده گرفتن سنت بود. در بررسی مسئله ی مدرنیسم در معماری و شهرسازی باید به تأثیر آن در مجموع توجه كرد نه طراحی چند ساختمان منفرد توسط هنرمندانی سنت شكن، بدعت گذار و نوآور كه در هر دوره ی تاریخی یافت می شوند. در ایران تأثیر مدرنیسم در مدارس معمارس و شهرسازی بحثی است بنیادی. مدرنیسم كه در دهه های اول تأسیس رشته های معماری و شهرسازی فراگیر بود، برهنه عمل كرد و نظر شهروند ایرانی را نسبت به گذشته آلوده نمود. معماری آرام و نجیب ایرانی در برابر حملات گستاخانه مدرنیسم تاب نیاورد و متلاشی شد. اگر در غرب به تدریج زیر خشم نقادان آگاه معماری و شهرسازی از دوره ی پس از مدرنیسم به در كرد! در ایران از همان آغاز بدون مقاومت پذیرفته شد. هر روز هزاران مسجد و مدرسه و خانه در شهرهای ایران بر پا می شود بدون اینكه كوچكترین ارتباط با فرهنگ معماری ایران داشته باشد. این گونه بحث درباره ی ارزش های گذشته و مدرنیسم ممكن است نشانه ی طرفداری از تقلید و تكرار گذشته به شمار آید. حاشا و كلا كه این توقف است و از حركت باز ایستادن. مقصود ادراك گذشته و آموختن آن گوهر اساسی معماری گذشته، یعنی فضاست، چیزی كه دیگر زمان نمی شناسد و فضای شهر واجد همین گوهر اساسی است، به ویژه فضاهایی كه در طول تاریخ به تدریج شكل گرفته اند.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : علم دانش
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic